Perustietoa entisestä VIIPURIN MAALAISKUNNASTA

SIJAINTI
Viipurin maalaiskunta ympäröi Viipuria ja Viipurinlahden pohjukkaa rajoittuen lännessä Säkkijärveen, Vahvialaan ja Nuijamaahan, pohjoisessa Jääskeen ja Antreaan, idässä Heinjokeen ja Kuolemajärveen sekä etelässä Johannekseen ja Viipurille kuuluneeseen Uuraaseen.

HISTORIAA
Viipurin pitäjä lienee muodostunut Viipurin linnan perustamisen jälkeen. Maaseurakuntaa on ennen nimitetty Rannan pitäjäksi. Viipurin pitäjästä on aikojen kuluessa erotettu Linnan eli Siikaniemen seurakunta, Säkkijärvi, Koivisto, Johannes, Nuijamaa ja Vahviala sekä kaupungin eri seurakuntia.

PINTA-ALA
Pitäjän pinta-ala oli noin 600 neliökilometriä vuonna 1939 edellä mainittujen pitäjien erottua maalaiskunnasta; pituus pohjoisesta etelään oli noin 50 km ja leveys 30 km. Peltoa oli noin 15 000 ha ja metsää noin 35 000 ha.

ASUKKAAT
Asukkaita oli vuonna 1939 noin 16 500, kyliä 61 ja kansakouluja 27, joista vanhin oli perustettu Kilpeenjoelle v. 1880. Kunnan suurin kylä oli Pietarin radan varteen kasvanut Säiniö, missä oli lähes 3000 asukasta. ELINKEINOT Viipurin läheisyyden vuoksi ns. palkannauttijat muodostivat suurimman ryhmän kunnan asukkaista eli valtaosa kävi Viipurissa töissä. Maatalous oli toiseksi yleisin elinkeino. Paljon harjoitettiin myös kauppaa, kalastusta ja merenkulkua. Erilaista teollisuuttakin oli pitäjässä monista alueluovutuksista huolimatta.

USKONTO
Pitäjässä toimi kaksi luterilaista seurakuntaa: Viipurin maaseurakunta ja Ihantalan seurakunta. Viimemainittu perustettiin vuonna 1926, kun pitäjän pohjoisosista matka maaseurakunnan kirkkoon ja hautausmaille oli koettu kohtuuttoman pitkäksi.

 

VIIPURIN PITÄJÄSEURA JATKAA ENT. MAALAISKUNNAN PERINTEITÄ
Viipurin maalaiskunnan perintöä vaalivat nykyään valtakunnallisesti toimivat Viipurin pitäjäseura ja Viipurin pitäjäsäätiö sekä lukuisat kyläyhdistykset, koulupiirit ja nuorisoseurat.

VAAKUNA
Pitäjän vaakunan suunnitteli intendentti Juha Lankinen v. 1998. Vaakunan heraldinen selitys: ”Sinisellä kilvellä kolme tähkää ja viipurinrinkeli, kaikki kultaa”. Pitäjän uusi lippu on tehty vaakunan mukaan.

LIITY MUKAAN
ja kysy lisää Viipurin pitäjäseuran toiminnasta: jäsensihteeri Riitta Stirkkinen p. 050 560 2567 tai sähköpostitse riitta.stirkkinen (at) kolumbus.fi.