Kaipolan kruununtilojen perinnöksiostot

Kruununtilan omisti valtio. Talonpoika oli kruunun (valtion) tilalla vuokralaisena. Hallinta- ja asumisoikeuden tilaan hän sai maaherran myöntämällä sijoitus- eli imissiokirjalla.

Hallintaoikeus oli usein perinnöllinen niin kauan kun tilukset ja rakennukset pidettiin kunnossa. Kruununvouti suoritti ajoittain talokatselmuksia, muutoin vuokraajalla oli vapaa käyttö- ja viljelyoikeus, paitsi metsän käytöstä päätti kruunu (valtio).

Kruununtilojen vuokraajat saattoivat vv. 1723- 63, 1765- 73 ja vuodesta 1789 ostaa hallitsemansa tilan perintö- eli verotilaksi. Ostohintana oli kolmen vuoden veron määrä.

Vero- eli perintötila oli yksityisen talonpojan täysin omistama ja hallitsema maatila, josta omistaja maksoi kruunulle (valtiolle) maaveroa. Omistaja saattoi vapaasti myydä tai pantata tilansa.

Verotilan menetti takaisin kruunulle (valtiolle), jos ei pystynyt maksamaan kolmen vuoden veroja.

Liite Kruununtilojen perinnöksi ostot

1. s Perinnöksiosto 13.8.18742. s Perinnöksiosto 13.8.18743. s Perinnöksiosto 13.8.1874