YHDISTYKSEN TAVOITTEET JA TARKOITUS:

Yhdistyksen nimi on Viipurin pitäjäseura ry ja sen kotipaikkakunta on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia karjalaisten ja karjalaisuudesta kiinnostuneiden kulttuurijärjestönä. Seura tekee toiminnallaan tunnetuksi Viipurin maalaiskuntaa sekä vaalii ja kehittää karjalaista kulttuuria. Yhdistys kuuluu jäsenenä Karjalan Liitto ry:hyn. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä toiminta-alueellaan alla mainitun kaltaisia tilaisuuksia, jotka palvelevat yhdistyksen tavoitteita. Lisäksi yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä.

Yhdistys muunmuassa

– järjestää esitelmä-, kokous- ja kulttuuritilaisuuksia sekä juhlia ja iltamia

– järjestää koulutusta

– järjestää kotiseutumatkoja ja muita matkoja jäsenilleen

– pitää yhteyttä toiminta-alueensa muihin kulttuurijärjestöihin sekä kuntien ja seurakuntien viranomaisiin ja organisaatioihin sellaisissa asioissa, jotka edistävät kulttuurityön toteuttamista

– harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa ja kehittää yhteistyötä tiedotusvälineisiin

– harjoittaa tai tukee toiminnallisesti karjalaista nuorisotoimintaa

– pitää yllä jäsenrekisteriä

– toimii yhteistyössä Karjalan Liiton kanssa luovutetun Karjalan kysymyksen ratkaisemiseksi.